Startside‎ > ‎Hvorfor trengs hjelp?‎ > ‎

Mistanke om trasslidelse / adferdsforstyrrelse

Er det egentlig noe annet?

http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/atferdsforstyrrelser-hos-barn-1030.html?page=1


Ca 5% av alle barn har atferdsforstyrrelse. 
Det er flere ganger så mange gutter som jenter som lider av dette. 
Atferdsforstyrrelse forekommer oftere i byene enn på landet, 
og er vanligere i lavere sosiale klasser. 
Tilstanden er like vanlig i alle aldre, men den blir gjerne mer synlig og alvorlig hos ungdommer.

For at oppførselen skal anses som en atferdsforstyrrelse, må den ha pågått i mer enn 6 måneder. 
Den må være klare brudd på sosiale forventninger og normer i forhold til alderen. 
Dette kan gi seg utslag på flere måter. 
Barnet vil gjerne være veldig sta, irritabel og kranglete.
Slåssing, lyving, stjeling og skulking er vanlig. 
Barn med slike forstyrrelser vil ha en negativ atferd som kommer til uttrykk gjennom aggressivitet, trass og mobbing. 
En atferdsforstyrrelse skiller seg fra vanlige barnestreker og opprørstrang i ungdomsårene 
ved at den er mer alvorlig. 
I særlig alvorlige tilfeller kan det også være snakk om 
hærverk og sterk ødeleggelsestrang, vold mot dyr og mennesker, 
innbrudd/ran, ildspåsetting og stoffmisbruk.

Opposisjonell atferdsforstyrrelse er en mindre alvorlig variant 
som er ganske vanlig blant småbarn. 
De fleste av disse tilfellene normaliserer seg over tid. 
Hos barn under 4 år er hyppige protester og sinneutbrudd såpass vanlige 
at diagnostisering må gjøres med stor forsiktighet.Les mer på Legeforeningen.no

Avvik i eller forstyrrelser av atferden hos barn og ungdom er som regel bakgrunn for henvisning til spesialisthelsetjenesten for psykiske problemer. Forstyrret, avvikende adferd er ofte del av eller sekundær til andre, mer spesifikke kliniske tilstander, men kan også opptre som en komorbid tilstand.

Protester, irritabilitet, sinneutbrudd og andre liknende atferdsformer kan både være del av normal utvikling og være assosiert med psykiatriske tilstandsbilder. Eksempler på sistnevnte kan være:

  • Hyperkinetisk forstyrrelse med reduserte impulskontroll og forstyrret adferd.

  • Språkforstyrrelser der forstyrret adferd kan være uttrykk for at pasienten ikke forstår/ikke får uttrykt seg.

  • Tilpasningsforstyrrelse der atferdsvanskene er en reaksjon på en tidligere eller nåværende belastning/livssituasjon

  • Schizofreni/bipolar sykdom med bisarr og påfallende atferd som uttrykk for tanke- og affektforstyrrelse.

Les mer på Legeforeningen.no

Les mer på Norsk Helseinformatikk:

Årsaker

Grunnen til at enkelte barn utvikler en atferdsforstyrrelse, antas å være en kombinasjon av medfødte faktorer og oppvekstmiljø. 

Det regnes som en risikofaktor hvis barnet er hyperaktivt, har et vanskelig temperament, har lære-/skolevansker, er deprimert eller har lav selvfølelse, eller har svake sosiale ferdigheter. 
I dette siste ligger særlig tendensen til å mistolke andres handlinger som fiendtlige.

Også forhold i familien kan ha betydning for utvikling av en slik lidelse. Eksempel på slike forhold er foreldrenes psykiske helse, eventuelt kriminalitet og alkoholmisbruk. 

Konflikter foreldrene i mellom eller manglende varme og stabilitet i hjemmet kan også påvirke barnet. 

Det samme gjelder dersom oppdragelsen av barnet enten er svært streng eller lite konsekvent. 
Mer informasjon hos:


http://abup.no/jeg-trenger-hjelp/atferdsforstyrrelser/
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6336&MainContent_6263=6496:0:25,6348&Content_6496=6178:106813:25,6348:0:6562:1:::0:0

http://www.statped.no/Tema/Larevansker/ADHD/Tilleggsvansker-og-folgevansker/Atferdsforstyrrelser-depresjon-og-angst-som-tilknyttede-vansker-utdypning/

http://www.nasjkomp.no/novus/upload/file/materiell/atferdsforstyrrelser2.pdf

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=132296&a=2


http://www.kith.no/sokeverktoy/icd10/html/KV_10.htm


Comments