Startside‎ > ‎Hvorfor trengs hjelp?‎ > ‎

Mistanke om angstlidelse

Angst er ganske vanlig i barne- og ungdomsårene. 
Omtrent 1 av 5 opplever angst som et problem i løpet av oppveksten. 
Noen utvikler angst allerede i tidlig førskolealder. 

Barnets modenhetsnivå bestemmer hvordan man skal oppfatte skillet mellom normal frykt og angst som en lidelse. 
Felles for personer med angst er en vedvarende og grunnleggende frykt eller bekymring i situasjoner der de fleste ikke ville følt seg truet. 

Angst kan ha mange årssaker og kan vise seg på ulike vis. 
Ofte har en følelser av uro eller engstelse, problemer med å konsentrere seg, følelse av anspenthet og skvettenhet, forventning om det verste, irritabilitet, rastløshet, at man konstant er på utkikk etter fare, samt følelse av at hjernen er «helt tom». 
Har man angst han man ofte også ulike fysiske reaksjoner. 

Derfor er det mange som går til lege hvor en kan tro det er noe annet før angsten oppdages.

(Noen ganger arter angst seg som tvangslidelser.)

 Hva er angst?


Video: Hva er angst?Presentasjon: Hva er angst?


(Stor versjon - presentasjon uten lesing)


Angst er veldig kroppslig

Når angsten herjer i sinnet, herjer den også i kroppen!

Dette er en film om hvor nære sammenhengene er, mellom hjernen, nervesystemet. "signalstoffer" og organer;

mange ganger tror både pasient og helsepersonell angst er noe helt annet:

Kanskje hjertefeil - eller mageproblemer - eller epilepsi -  


Se filmen fortelle om hvordan angsten herjer med kroppen vår: 


Angst - Modul 4Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidese er en tilstand med «frittflytende» angst, dvs. at angsten ikke er varig knyttet til spesifikke situasjoner eller gjenstander. Tilstanden preges av vedvarende sterk spenning, uro, rastløshet og bekymringer, samt somatiske symptomer som skjelving og svimmelhet. Det er ofte ting eller hendelser i dagliglivet som blir gjenstand for overdreven angst, f.eks bekymring for at barna dine skal bli påkjørt, partneren din skal bli syk e.l. For å få denne diagnosen må tilstanden ha vart i minst 6 måneder

Les mer på Helsenorge.no

Panikklidelse

Ved panikklidelse kommer angsten brått og uten forvarsel, gjerne sammen med fysiske reaksjoner som pustevansker og kvelningsfornemmelser, hjerteklapp, økt eller uregelmessig hjertefrekvens, svetting, skjelving, smerter i brystet, kvalme, svimmelhet, nummenhet, følelse av skulle besvime og dødsangst. Disse anfallene kan være svært skremmende.

Fordi de kroppslige symptomene er så sterke, kan mange mistolke dette og tro at man har fått en alvorlig kroppslig sykdom som for eksempel hjerteinfarkt eller slag. Dette kan føre til at man blir var for endringer i kroppen, og opptatt av om man får raskere puls, sterkere hjertebank, rask pust eller liknende.


Fobier

Fobier er irrasjonell og intens frykt for bestemte situasjoner, gjenstander, eller aktiviteter som man for enhver pris ønsker å unngå. Det er vanlig å dele inn fobier i tre hovedtyper. Ved sosial fobi er man redd for omgang med andre mennesker, enten i det store og hele eller bare med bestemte grupper mennesker, evt. bare i bestemte situasjoner. Sosial fobi kan innebære en overdreven redsel for å dumme seg ut eller bli ydmyket. Spesifikke fobier dreier seg om helt bestemte gjenstander eller situasjoner, som edderkopper, hunder, høyder eller flyreiser. Agorafobi er frykt for å forlate hjemmet og begi seg ut på områder som oppfattes som usikre, særlig åpne plasser og steder med mange mennesker, f.eks. butikker, offentlige transportmidler etc.
Les mer på www.helsenorge.no

Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse oppstår som en forsinket eller langvarig reaksjon på en hendelse som opplevdes som ekstremt skremmende eller psykisk smertefull. Denne hendelsen kan innebære en trussel om død for en selv eller andre, eller mot ens egen eller andres fysiske, seksuelle eller psykiske integritet. Eksempler er katastrofer, alvorlige ulykker og voldtekt. Trusselen oppleves som overveldende i forhold til den enkeltes evne/ mulighet til å mestre situasjonen.

Den opprinnelige skrekkopplevelsen gjenoppleves gjerne gjennom indre bilder/ «flashbacks», tanker eller mareritt. Andre symptomer er anspenthet, skvettenhet, sinne, fysiske smerter og søvnproblemer («autonom hyperaktivitet») og unnvikelse av alt som minner om den traumatiske hendelsen. Dette kan være veldig energitappende.

Det kan også være at du har konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer. Formelle diagnostiske kriterier krever at symptomene varer mer enn en måned og at de forårsaker betydelig svekkelse i sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder.
Les mer på www.helsenorge.no

Her finner du informasjon fra Helsevesenet:


www.helsenorge.no/angst
Behandling av angst

Angst - Modul 5Angst for bakterierRedd for å være aleneRedd for edderkopper


Lyst å vite enda mer?
    
Her finner du ABUPs fordypningskurs om angst og angstbehandling:
https://docs.google.com/presentation/d/1KFv2osNqiTxAtFDkiXRqIATkVBJe2mkuUmpd8IpQLe4/pub?start=false&loop=false&delayms=60000


Her finner du stoff fra folk som har personlige erfaringer med angst og angstbehandling:

http://www.ananke.no/

http://www.angstringen.no/

http://mentalhelseungdom.no/

http://unghjelp.no/


Comments