Startside‎ > ‎Hvorfor trengs hjelp?‎ > ‎

Annet

Avdeling for barn og unge i Sørlandet sykehus  har flere spesialistteam på tvers av tjenestene/enhetene i avdelingen. 

Dette styrker oss i arbeidet med sammensatte tilstander, sjeldne problemer og mer alvorlige psykiske sykdommer. 

Noen av disse er:

Øyeblikkelig hjelp og akuttarbeid

Akutt-ambulant team i Kristiansand kan rykke ut når det trenges rask reaksjon. Tjenesten samarbeider nært med kommunen og BUFetat.  les mer om det tverretatlige samarbeidet på Abup.no 

Vold og seksuelle overgrep

Vi har mye erfaring med å hjelpe barn og unge som har fått skader av overgrep. Vi har et spesialteam som arbeider med sammensatte skader, og vi samarbeider nært med andfe for å kunne gi et best mulig tilbud til de som søker hjelp hos oss. Vår mest sentrale samarbeidspartner er Ressurssenteret om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging RVTS Sør. 

Rus- og annen avhengighetsskapende atferd

En liten tekst med videre henvisning

Barn av foreldre med psykisk lidelse eller rusmisbruk

En liten tekst med videre henvisning

Schizofreni

Å ha schizofreni betyr at du i perioder har vrangforestillinger eller hallusinerer. Du kan miste kontakten med virkeligheten. Tilstanden kan være skremmende og vanskelig å leve med. Les mer om dette på Helsenorge.no

Flyktninger og minoriteter

En liten tekst med videre henvisning

Nevropsykologi/-psykiatri

En liten tekst med videre henvisning

Somatoforme tilstander

En liten tekst med videre henvisning

Familiebehandling

En liten tekst med videre henvisning

Søvnproblemer

Både voksne, barn og unge kan få problemer med å sove. Slike problemer kan ha mange årsaker, og det kan være vanskelig å finne hva som har utløst det. Derfor finnes det også ulike behandlingstiltak. Les mer om dettd på Helsenorge.no

Comments