Startside‎ > ‎Hvorfor trengs hjelp?‎ > ‎

Bekymring for barn under 6 år

Nyfødte barn søker etter kontakt med omgivelsene straks de er født. 
En god start på «bli kjent-prosessen» forutsetter fredelige omgivelser.

https://helsenorge.no/etter-fodsel/omsorgen-for-det-nyfodte-barnet

Les om nyfødtomsorg, kjennetegn på trivsel hos nyfødte mm på Helsenorge.no

Sped- og småbarnstida er viktig!

Grunnlaget for god psykisk helse legges i de første leveårene. 
I løpet av det første leveåret utvikler barnet sin grunnleggende tillit til omgivelsene. 
Allerede før toårsalderen begynner utviklingen av barnets selvstendighet, tanker om rett og galt, tvil og skam - og de begynner å bli klare for å skilles fra sine voksne i kortere perioder. Frå treårsalderen utvikles tanker om skyld. Nysgjerrigheten vokser, de utforsker omverdenen i stadig større sirkler og de begynner å ta initiativer. 
Hos veldig mange skjer utviklingen instinktivt og uproblematisk - men noen ganger trenges hjelp. Når det trengs hjelp

Når det trengs hjelp 

De vanligste grunnene til at foreldre/barn til henvist til Abup er:

- Barnet har alvorlige spise- og søvnproblemer
- Barnet er vanskelig å forstå og være sammen med
- Barnet er svært vanskelig å trøste og berolige 
- Barnet avviser deg som forelder
- Barnet havner i mange konflikter med deg eller andre
- Barnet har opplevd alvorlige ting (vold, overgrep, vitne til vold)

Eller når du som forelder opplever
- at din egen uro, angst eller nedstemthet går ut over ditt barn
- at du ofte føler deg utilstrekkelig som foreldrer
- at du ikke liker ditt barn eller ikke kan kjenne at du er glad i barnet ditt
- at egne tidligere opplevelser forstyrrer ditt samspill med barnet ditt

Vi tar også imot deg som forelder under graviditeten, når dine psykiske problemer er for store og belaster fødselen og/eller relasjonen til barnet.

Denne filmen er ei historie om hvordan vi kan være til hjelp:

http://www.helsefilm.no/v1/film/details.aspx?filmid=90165&autoplay=true
Når dere kommer til oss:

Til ABUPs sped- og småbarnsteam og førskoleteam kommer man sammen med sitt barn for utredning og behandling. 
Behandlingen går ut på å styrke deg som forelder og relasjonen till ditt barn. 
Sammen prøver vi å forstå hva som skjer i samspill og hvordan du kan best hjelpe ditt barn å utvikle seg bra.


http://www.tvagder.no/video/31153/2014/10/21/Spe--og-sm%C3%A5barnsarbeidBehandling
De vanligste behandlingsmetodene våre er:
Samspillsbehandling sammen med barnet
Individuelle samtaler med fokus på foreldrekap
Felles foreldresamtaler
Veiledning i barnehagenSamspill
Et barn har i hovedsak to typer tilknytningsbehov: 

Det trenger en omsorgsperson som kan støtte dets utforsking og fungere som en trygg base 
(”passe på meg, være god mot meg, hjelpe meg, vise glede når vi er sammen”). 

Det trenger også at omsorgspersonen er der når det søker nærhet og at hun eller han kan fungere som en trygg havn 
(”beskytt meg, trøst meg, vis godhet for meg, organiser følelsene mine”).

Trygghetssirkelen (”Circle of Security”) 
er fremstilt som en sirkel der barnet beveger seg bort fra den trygge basen som en omsorgsperson bør være, f
or å eksplorere; og tilbake til den trygge havnen som hun/han bør være, når barnet føler seg truet eller trenger trøst. 


Tygghetssirkelen

1(Stor versjon)
Comments