Startside‎ > ‎Hvorfor trengs hjelp?‎ > ‎

Mistanke om tvangstanker / tvangshandlinger

Tvangstanker og -ritualer






Tvangslidelse, eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD), er en angstlidelse som kjennetegnes ved påtrengende tanker som fremprovoserer uro, engstelse, frykt, eller bekymring, og repeterte handlinger som utføres for å redusere angst, eller ved en kombinasjon av slike tanker (tvangstanker) og handlinger (tvangshandlinger).

​​​​​Den indre tvangen oppleves som så påtrengende at man ikke kan få den bort uten store anstrengelser. Personen er klar over at tankene er meningsløse, handlingene unødvendige og grublingen meningsløs. Likevel kan man ikke la være å holde på med dem, og hvis man prøver å la være, får man ofte sterk angst eller ubehag. For å unngå dette gir man etter for tvangen.​​

I januar 2014 framførte kunstnerne Marit Wergeland-Yates (manus/regi ) og Monica Lyko (billedkunstner
sammen med skuespillerne Ida Fugli og Øystein Flemmen 
en performance om angst og tvangslidelser
under ABUPs talkshow "Nesten Helg".

Filmen over viser forestillingen - og litt av samtalen etterpå, mellom fagforlk og to gjester med personlig erfaring. 

Nesten Helg om tvangstanker og ritualer


Comments