Startside‎ > ‎Hvorfor trengs hjelp?‎ > ‎

Mistanke om spiseforstyrrelse

Først har vi lyst å vise deg Helsestudio 1 
med Marit Kristine Varen Storeng.  Hun er sykepleier med egen erfaring med spiseforstyrrelser. 
I programmet møter du også psykologspesialistene Elin Solveig Elvemo og Else Hammervik. De har arbeidd med spiseforstyrrelser i mange år. 
Programleder er karl Erik Karlsen:

http://www.tvagder.no/video/33670/2014/11/24/Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse er en samlebetegnelse for ulike psykiske lidelser,
 der de mest kjente er anoreksi, bulimi og overspisningslidelse.
Felles for de ulike spiseforstyrrelsene er at du har et forvridd bilde av egen kropp og en subjektiv opplevelse av fedme. 
Spiseforstyrrelse er en mer eller mindre bevisst måte å kontrollere eller undertrykke følelser på, eller forsøk på å øke egen kontroll og mestring. 
Spiseforstyrrelsen kan fungere som en beskyttelse mot følelsen av å aldri strekke til, være flink nok eller pen nok.

Grensen mellom et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt og det å ha en spiseforstyrrelse er glidende. 
Det er normalt å ha perioder hvor man er misfornøyd med egen kropp, slurver med maten eller er ekstra fokusert på "riktig" kosthold. 
Vi snakker først om spiseforstyrrelser når tanker, følelser og adferd knyttet til mat, kropp og vekt overskygger det meste i hverdagen, og reduserer livskvaliteten.

Spiseforstyrrelser kan ramme i alle aldre og sykdommen rammer begge kjønn, men majoriteten av de rammede er kvinner mellom 12 og 40 år. 
I Norge er det om lag 2700 kvinner mellom 15 og 44 år som har anoreksi, 
18 400 har bulimi og 27 500 som har overspisningslidelse.

Les mer på Helsenorge.no 


I denne utgaven av Helsestudio1 
tar vi opp temaet mat,identitet og helse med et spesielt fokus på overspising. 
Gjester i studio er Eli Anne Blomkvist som er klinisk ernæringsfysiolog i ABUP 
og Janne Quidding som tidligere har strevd med denne problematikken. 
Programleder er Karl Erik Karlsen.

http://www.tvagder.no/video/38587/2015/01/16/Mat-identitet-og-helse---Undervekt

Vi fortsetter temaet mat, identitet og helse i Helsestudio1, 
denne gangen med et spesielt fokus på spiseforstyrrelser og fysisk aktivitet. 
Gjester i studio er Monica Klungland Torstveit, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder 
og Ina Marie Brekke, tidligere bruker av ABUP, nå skuespiller. 
Programleder er Karl Erik Karlsen.


Ulike spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse er en samlebetegnelse for ulike psykiske lidelser, der de mest kjente er anoreksi, bulimi og overspisningslidelse.

​​​​​​​​​​​​Felles for de ulike spiseforstyrrelsene er at du har et forvridd bilde av egen kropp og en subjektiv opplevelse av fedme. Spiseforstyrrelse er en mer eller mindre bevisst måte å kontrollere eller undertrykke følelser på, eller forsøk på å øke egen kontroll og mestring. Spiseforstyrrelsen kan fungere som en beskyttelse mot følelsen av å aldri strekke til, være flink nok eller pen nok.

Grensen mellom et anstrengt forhold til mat, kropp og vekt og det å ha en spiseforstyrrelse er glidende. Det er normalt å ha perioder hvor man er misfornøyd med egen kropp, slurver med maten eller er ekstra fokusert på "riktig" kosthold. Vi snakker først om spiseforstyrrelser når tanker, følelser og adferd knyttet til mat, kropp og vekt overskygger det meste i hverdagen, og reduserer livskvaliteten.
Les mer på www.helsenorge.no

Hvordan kan du hjelpe noen med anoreksi

Anoreksi er en alvorlig medisinsk tilstand, ikke bare et stadium i utviklingen eller en kortvarig «greie», og kan gi alvorlige helseproblemer.

Det å se at noen du kjenner nekter å spise kan være svært belastende. Du kan oppleve både hjelpeløshet og stor bekymring. Å få hjelp for anoreksi er viktig. Behandling kan hjelpe mennesker med anoreksi til å få det bedre med seg selv slik at tilstanden ikke dominerer livet.

Mennesker med anoreksi tror at de er tykke selv når de er svært tynne og undervektige. De går ofte gjennom mye for å unngå å legge på seg. De hopper gjerne over måltider for å slippe å spise. De kan også fremkalle brekninger, ta avføringsmidler eller trene i timevis.

Anoreksipasienter har ikke alltid innsikt i hvorfor de oppfører seg som de gjør. De kan føle skam og ha dårlig samvittighet, men forteller seg selv at de stadig må bli tynnere. Anoreksi er en svært skadelig for helsen, og det er mulig å dø av over lang tid å sulte seg.​​
Les mer på www.helsenorge.no


Selvhjelp og selvhjelpsgrupper

Selvhjelp har som utgangspunkt 
at alle mennesker har ressurser i seg som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår.

Comments