Startside‎ > ‎Hvorfor trengs hjelp?‎ > ‎

Psykiske reaksjoner etter traumer, kriser eller katastrofer

Fra ABUP-bloggen:

TRAUME – HVA ER DET?

30 oktober, 2012   447 Lest

En ulykke kommer sjelden alene”, sier man ofte når en dum ting har blitt etterfulgt av en annen dum ting. Enten av ren tilfeldighet, eller som resultat av det første som skjedde.

Vi som jobber i ABUP møter ofte mennesker som har opplevd dumme ting. Noen ganger står det i brevet fra fastlegen om dette, men ofte gjør det ikke det. Ofte er det vanskelig å fortelle om det dumme. Det kan være flaut, det er ekkelt eller trist å tenke på, og ordene sitter liksom fast i hodet og vil ikke ut av munnen.

Nå lurer du kanskje på hva slags dumme ting jeg snakker om? Det kan være mange forskjellige ting, men jeg skal gi deg noen eksempler: At du blir mobbet, at foreldrene dine krangler mye eller slåss, at du må ha sex med en voksen, at du har bodd i et land med krig og må flykte, at noen du kjenner godt plutselig blir syke eller dør, eller at du har foreldre som ikke klarer å passe godt nok på deg.

Disse dumme tingene kan noen ganger gjøre at andre dumme ting skjer. Det kan bli vanskelig å sovne om kvelden, man kan få mareritt, det kan være skikkelig vanskelig å konsentrere seg på skolen, man kan føle seg trist eller veldig sinna. Humøret kan gå opp og ned uten at man skjønner hvorfor. Ofte føler man seg veldig alene, er redd, og mange får tanker om at det er deres egen skyld at disse dumme tingene har skjedd.  Hvis man har det sånn, kan det være at man har fått en tankeskade på grunn av de dumme tingene man har opplevd.

Du har kanskje ikke hørt om ”tankeskader” før? Jeg skal forklare!

Hvis det skjer en ulykke, kan man få en skade. På fagspråk kalles en skade for et ”traume”. Skaden kan være på kroppen eller i tankene, eller begge deler. Hvis du for eksempel ramler på sykkel og får et kutt i panna, kan du gå på legevakta og få sydd kuttet slik at det kan gro. Hvis du opplever sånne dumme ting som jeg har snakket om tidligere, kan man få et psykisk traume – en ”tankeskade”.   Foreldre, helsesøster på skolen og andre voksne du er trygg på kan være gode til å hjelpe til med at slike skader får gro. Hvis dette ikke er nok, kan du få hjelp hos oss i ABUP. Det er mulig å bli helt fin igjen etter at man har opplevd dumme ting – for tankeskader kan også gro!

Hvis du leser dette og kjenner deg igjen, og du vil fortelle hvordan du har det, eller be om hjelp og du ikke vet hvem du skal spørre, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge: Tlf 116 111. De har åpent fra kl. 15-08 på hverdager, døgnåpent i helger og helligdager.

Les mer på ABUP-bloggen

Tekstboks

ET TRAUME I ARV

06 oktober, 2014    2417 Lest

Et traume kan også kalles et sår eller en skade. Fysisk eller psykisk, eller begge. Jeg har opplevd begge. Jeg kan ikke huske, jeg var så liten at jeg ikke hadde et fullt utviklet språk enda.


Dette har jeg blitt fortalt:

“Det var en sen kveld/natt og mine foreldre hadde nok en av sine heftige krangler som som regel endte med vold.

Denne gangen ble det noe mer alvorlig da min far grep kniven og løp etter min mor, hun løp ut av huset og han etter….De ble stoppet….av meg i nattkjolen og barbeint  på den kalde murtrappa. Mellom bena mine rant det avføring.”

Jeg ble alvorlig syk, kroppen tok ikke til seg næring og jeg måtte legges inn.De stakk meg over hele kroppen men jeg var så dehydrert at de klarte ikke finne en en eneste åre..…før helt i siste liten..

Jeg har et sterk minne fra jeg lå i sykesengen

“ Jeg ligger og ser på min mor som sitter på en stol ved sengen og synger: “ Vi har ei tulle med øyne blå”

Selv om jeg er så liten så kan jeg føle den dystre stemningen. Det er så trist. Alle er så triste.

Min far ser jeg så tydelig stå lent inntil dørkarmen, litt nochelant. Han har på seg jeansbukse og skjorte, til og med hatten står i stil. Han er nær samtidig så fjern.”


Jeg trodde lenge at dette var en drøm, helt til jeg fikk vite at det var noe som virkelig hadde hendt. Sangen som min mor sang klarte jeg ikke å høre uten å bli lei meg….uten å vite hvorfor..

Dette er bare EN  hendelse, det kom flere mer eller mindre alvorlige i årene etter.

Men jeg tror at alt som er skapt før vi fikk ord er vanskeligere å bearbeide for det kommer som regel bare med følelser og derfor vanskelig å sette ord på.


Les mer på ABUP-bloggen

http://abup.no/?s=traume


Råd til deg som tidligere har opplevd traumatiske hendelser

Når hendelser og situasjoner oppleves som utrygge og ligner på opplevelser fra fortiden, 

er det helt vanlig å bli minnet om tidligere traumer og tap.


Vanlige reaksjoner:

  • Livet kan plutselig kjennes utrygt, og det kan føles som om den tidligere traumatiske hendelsen skjer igjen.
  • Minner og bilder fra tidligere traumatiske hendelser kan dukke opp enten om dagen og/eller i mareritt om natten.
  • Søvnproblemer, kroppslige reaksjoner og/eller angstreaksjoner kan oppstå.
  • Du kan føle deg hjelpeløs.
  • Du kan bli engstelig for dine nærmeste enten de er her i nærheten av deg eller i et annet land.
  • Du kan føle deg deprimert og få et ønske om å trekke deg tilbake.
  • Du kan begynne å se mye på TV og lese alt som står i media. Det du ser kan også blande seg med det det du har opplevd tidligere.
Hvis du har det slik, kan det hjelpe å gjøre følgende:
  • ​Ta vare på deg selv. Få nok søvn, spis vanlig og pass på de daglige rutiner.
  • Vær sammen med dine nærmeste, oppsøk venner og snakk med dem som du føler deg fortrolig med.
  • Unngå å se for mye på TV og lese for mye i media.
(Kilde: Helsenorge.no)
Fra RVTS Sør

Psykiske traumer

Psykiske traumer er en fellesbetegnelse for de reaskjoner og konsekvenser det kan ha for et menneske å bli utsatt for intense, skremmende og uoversiktlige påkjenninger. 

Det kan være vold, overgrep, omsorgssvikt, naturkatastrofer, krig eller katastrofer.

Reaksjonene berører både kroppslige, følelsesmessige og nevrologiske funskjoner og kan føre til betydelige utviklingsforstyrrelser og/eller utvikling av somatiske og psykiske lidelser.

Vi skjelner mellom såkalt enkle traumer som er psykiske traumer utløst av enkeltstående hendelser (naturkatastrofer, terror, overfall o.l.)

- og komplekse traumer som utløses av vedvarende krenkende livsbetingelser over tid (slik som vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, omsorgssvikt).

I tillegg brukes ofte betegnelsen utviklingstraume for å beskrive den spesielt alvorlige traumatiseringen som skyldes vedvarende krenkelser i den tidligste barnealder, ofte i situasjoner hvor krenkelsene er påført av nærpersoner. 

Traumatiserte mennesker har som alle andre muligheter for positiv utvikling, bedring og tilfriskning.

De vil imidlertid ofte ha behov for særskilt tilrettelagt omsorg eller behandling. 

Vi kaller disse hjelpetiltakene for traumebevisst omsorg og traumefokusert behandling.

Du vil finne mer informasjon om slike hjelpetiltak på http://sor.rvts.no/

Tverrkulturelt team i ABUP

Tross risiko; Noen barn klarer seg godt.
I ABUP har vi et eget team som arbeider med å forebygge traumeskader hos flyktningebarn. Vi vet at noen barn klarer seg godt på tross av ekstreme opplevelser, og vi vet litt om hvordan slike egenskaper kan styrkes. 
Det var under arbeid med flyktningebarn etter 2. verdenskrig at helsepersonell og forskere oppdaget at noen barn klarte seg mye betre enn andre. Denne evnen til å komme seg, ble kalt "resiliens", et ord som stammer frå fysikken, der det brukes om metaller som kan bøye seg under beslastning - og rette seg ut igjen etterpå.
Teamet reiser ut - som regel til skolene - der vi bruker vi en egen metodikk innen kunst og uttrykksterapi. Som regel tegner og maler vi saman med barna. Det kan bli dramatiske tegninger - men det hjelper barna med å "få ut" de bildene de strever med inni seg. Og det er ett av målene med resiliens-arbeidet. 
Viss du tror at ditt barn, eller et barn du kjenner, kan styrke seg enda meir gjennom å være med i ei resiliensgruppe, kan du snakke med skolehelsetjenesten. De kan henvise til oss. 
https://www.unicef.no/dette-gjor-vi/katastrofer-og-kriser

Les mer på Bedre Tverrfaglig Innsats - BTI.no

Helsedokumentar:

Dokumentarfilmen "Fortid(d)" 
Denne filmen handler både om livserfaringer og fagkunnskap. I voksen alder blir hovedpersomnen fysisk og psykisk syk - tilsynelatende helt uten grunn. Etter hvert viser det seg at sykdommen er skremmende opplevelser i tidlig barndom som ikke lenger lar seg fortrenge...
(Der forekommer sterke scener i filmen) .
(Varfighet: 28 minutt)

Dokumentarfilmen "Fortid(d)"


For deg som vil vite enda mer:


ABUP samarbeider med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) - som har laget ei omfattende programpakke om traumer og traumebehandling. Programmene er beregnet på voksne fagpersoner, men er gratis tilgjengelige for alle. 
http://traumenett.no/film.php?id=6


Undervisningsfilmen "Traumer - en introduksjon" er beregnet på fagpersoner og andre voksne. 
Den er en av mange undervisningsprogrammerRVTS sitt e-løringsnettsted "Traumenett"
Comments