Startside‎ > ‎Hvorfor trengs hjelp?‎ > ‎

Mistanke om utviklingsforstyrrelse (autisme)

Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Autisme er mer vanlig hos gutter enn hos jenter.
https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/autisme

Innholder på denne sida er hentet fra

ABUP.no - Nettsida til Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet Sykehus. 

Helsenorge.no - Helsedirektoratets hovedportal for helseopplysning i Norge.

Autismeforeningen.no - Frivillige organisasjon for brukere, pårørende og spesialister. 

Regionalt kompetansesenter for autisme, ADHD, Turettes syndrom og narkolepsi 
Fra Helsenorge.no:

​​​​​​​​​​​​​Den store variasjonen i symptombilde gjør at man snakker om et ”spekter” av forstyrrelser. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syn​drom er de mest vanlige diagnosene i autismespekteret.​​​

Autismespekterforstyrrelser er en type utviklingsforstyrrelser som omfatter vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og repeterende atferd. Symptomene ved autismespekterforstyrrelse varierer fra person til person. Noen har alvorlig psykisk utviklingshemning og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk.

Vansker med å forstå andre mennesker og delta i gjensidig sosialt samspill med andre er de mest framtredende trekkene blant de som har normale intellektuelle evner.


Les mer på Helsenorge.no

Fra Autismeforeningen

Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for et barn med nedsatt funksjonsevne kan ha rett til avlastning. Formålet er å gi hvile, ferie og fritid. Avlastning skal tilpasses familiens behov, og kan eksempelvis være i hjemmet, hos privat avlaster eller i avlastningsbolig. Foreldrene søker – det er viktig med vedlegg/legeerklæring.

Avlastning er en rettighetsfestet tjeneste, og det skal mye til for å avslå en søknad fra familie som har barn med ASD.  Dermed kan heller ikke kommunen trekke tilbake et vedtak så lenge familien innfrir kravene til å få avlastning.

Vedtaket skal inneholde omfang ved antall dager/timer pr mnd, og om det er institusjon eller privat avlastning.

Embed gadget


http://autismeforeningen.no/dette-gjor-vi/informasjonsfilmer
Autismeforeningen i Norge har utviklet en serie  informasjonsfilmer 


Digitale hjelpemidler:

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RMF) gjennomfører nå systematisk utprøving om bruk av standardfunksjonene i Apples iPhone kan gjøre hverdagen til ungdommer med ASF, ADHD og/eller Tourettes syndrom og eksekutive vansker enklere. 

Med standard funksjoner menes da apps og funksjoner som følger med telefonen uten behov for ekstra installasjon. Eksempler på dette er kalender, kart, påminnelser, alarmer og lignende.

Les mer på ABUP.no

Symptomer og tegn på autisme

Barnet kan virke normalt de første månedene av livet. Så kan foreldrene merke at barnet reagerer mindre på andre mennesker, også på dem selv. Det mest fremtredende kjennemerket på autisme er reduserte sosiale ferdigheter. Barnet bryr seg ikke om omverdenen. Tilstanden påvirker også språk og atferd. Autismen kan medføre at barnet har mange ulike symptomer og tegn innenfor disse tre hovedområdene, og de opptrer med ulike grader av alvorlighet. Hvis et barn er autistisk, kan man gjenkjenne følgende tegn vedrørende sosiale ferdigheter, språk, kommunikasjon og atferd:

Sosiale ferdigheter
  • Reagerer ikke på navnet sitt
  • Unngår øye-til-øye kontakt
  • Motsetter seg å bli løftet opp og kjælt med - skriker for å bli satt ned
  • Synes å være uvitende om andres følelser
  • Ønsker å leke alene - trekker seg tilbake i sin egen verden eller har påfallende merkelig måte å være sammen med andre på
https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/autisme
Comments